$379/mo
$33,647    32,578 mi
Reno, NV
$362/mo
$32,199    12,050 mi
Everett, WA
$315/mo
$27,995    14,814 mi
Escondido, CA
Good Deal
Priced $499 below market
$292/mo
$25,990    18,218 mi
Huntington Beach, CA
Great Deal!
Priced $2,224 below market
$389/mo
$34,587    4,404 mi
Las Vegas, NV
$371/mo
$32,990    12,658 mi
Anaheim, CA
$318/mo
$28,298    192 mi
Yakima, WA
Great Deal!
Priced $1,396 below market
$311/mo
$27,665    191 mi
Yakima, WA
Great Deal!
Priced $2,029 below market
Showing 1-9 of 9 Listings